Przydatne linki

Dariusz Szewczyk
tel.: 505 914 579
dariuszewczyk@interia.pl

Geoportal udostępnia dane charakterze katastralnym (geometria działek ewidencyjnych) na tle między innymi ortofotomapy i map topograficznych
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Dostęp do ksiąg wieczystych
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla powiatu gorlickiego
https://gorlicki.webewid.pl